dimarts, 9 d’octubre de 2012

Libster Award

Aquest matí ha començat amb una bona notícia. Les companyes del blog Otro Gallo Cantaría m'han concedit el premi Libster Award... Moltes gràcies!!Aquest premi està creat per recomenar, estimular i promocionar aquells blogs de menys de 200 seguidors, però que per la seva essència i continguts mereixen ser donats a conèixer en tots el racons de la blogosfera.

Els passos a seguir per a acceptar el premi son:

- Agraïr el premi a la persona que te l'ha concedit
- Seguir el blog d'aquesta persona
- Nominar a 5 blogs que seguieixis de nova creació o de menys de 200 seguidors i informar-los de la denominació amb un comentari en el seu blog.


Este premio está diseñado para recomendar, estimular y promocionar aquellos blogs con menos de 200 seguidores, pero que por su esencia y contenidos merezcan ser dados a conocer a todos los rincones de la blogosfera. 

Los pasos a seguir para aceptar el premio son: 

- Agradecer el premio a la persona que te lo concedió. 
- Seguir el blog esta persona. 
- Nominar a cinco blogs que sigas de nueva creación o con menos de 200 seguidores e informarles de la nominación con un comentario en su blog.


Aquests són els 5 blogs als que dono el premi:

Atelier Decor
Blue Vintage
Esmalts Feliu
Eternamente Flaneur
Los Apuntes de Paula

Gràcies a tots 5 per la vostra constància i per servir d'inspiració a molts com jo!

3 comentaris: